Ponuka služieb

Spoločnosť ponúka nasledovné služby v oblasti účtovníctva:

 • Vedenie podvojného účtovníctva pre platiteľov, aj neplatiteľov DPH
 • Spracovanie miezd a personalistiky
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného a súhrnného výkazu
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ A
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • Spracovanie výkazov pre štatistický úrad
 • Spracovanie cestovných príkazov
 • Zastupovanie klientov pri daňových kontrolách
 • Komunikácia s poisťovňami, orgánmi štátnej správy, samosprávy
 • Zabezpečenie auditu
 • Účtovné, ekonomické poradenstvo
 • Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným
 • Vypracovanie dokumentov k zmenám v OR, živnosti