O nás

Spoločnosť GUES, s.r.o. bola založená v roku 2008 pracovníčkou, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva.
Našou snahou je individuálny prístup ku klientovi a jeho spokojnosť.
Spracovanie účtovníctva vykonávame podľa želania klienta – v jeho vlastných priestoroch v jeho účtovnom programe, prostredníctvom vzdialeného prístupu alebo v našich priestoroch v nami zakúpenom účtovnom programe.
Odovzdávanie dokladov je podľa dohody v závislosti od toho, koľko dokladov je na spracovanie.
Spoločnosť GUES, s.r.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie.
Počas svojho pôsobenia na trhu získala klientov z rôznych oblastí podnikania, ktorým poskytuje komplexné účtovné, personálne a daňové služby.
Spoločnosť GUES, s.r.o. pracuje spoľahlivo, efektívne, včas, flexibilne, presne.
V našej spoločnosti sa dohovoríte anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky.